...

Trener personalny – skontaktuj się ze mną!

Masz do mnie jakieś pytania? Poniżej znajdziesz moje dane. Możesz skorzystać również z formularza kontaktowego.

KONTAKT

kontakt@jakubkobylinski.pl
798-278-108
Kontakt (formularz)

Gdzie możesz skontaktować się ze mną fizycznie?

Jako trener personalny działam w miejscowości Brunów, 59-140 Chocianów. Tutaj znajduje się też prywatna siłownia, na której udzielam treningów. Większość moich klientów przyjeżdża z Chocianowa lub sąsiadujących większych miejscowości: Lubina i Polkowic. Jeśli mieszkasz w pobliżu – zapraszam Cię serdecznie na osobiste spotkanie!
Copyright © 2021 – 2024 Jakub Kobyliński. All Rights Reserved.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.