Zgoda na realizację zamówienia/utraty prawa do reklamacji

Wyrażam zgodę na realizację lub rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Oświadczam, iż zostałam/em pouczona/ny o utracie prawa do odstąpienia od umowy, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz o obowiązku zapłaty na rzecz Usługodawcy za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy jeżeli rozpoczęcie świadczenia usługi za wyraźną zgodą konsumenta rozpoczęło się przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie od umowy.