...

Poczekaj! Twoje zamówienie nie jest jeszcze kompletne!

Ok, rozumiem! Być może masz teraz inne ważne wydatki i nie masz wystarczająco gotówki, aby dokonać takiej inwestycji.

Mam w takim razie dla Ciebie OSTATECZNĄ propozycję - do e-booka "AKCELERATOR ANABOLICZNY" (z bonusami), dorzucam e-book "DIETA BEZ KOMPROMISÓW" (bez bonusów).

W KWOCIE NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 100 ZŁ!

(Jak tylko opuścisz tę stronę, zobaczysz, że normalnie sprzedaję te e-booki w regularnej cenie. Bez żadnych obniżek! Mówiąc wprost - ta oferta, którą teraz widzisz, jest wyjątkowa i się nie powtórzy. Więc jeśli zdecydujesz w przyszłości, że chcesz z niej skorzystać, będziesz musiał pokryć pełną kwotę, aby uzyskać dostęp).

Copyright © 2021 – 2024 Jakub Kobyliński. All Rights Reserved.

Loading . . .

Please wait while processing your order

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.